Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania) ujawnił informację o pracach nad nowymi, hybrydowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Są to półprzewodniki organiczne połączone z krzemem […]