Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne z promieniowania słonecznego może być wykorzystana na własne potrzeby użytkownika. System taki nie jest […]