Cechą charakterystyczną autonomicznych systemów fotowoltaicznych jest to, że nie są one podłączone z siecią energetyczną, lecz produkują energię na potrzeby […]