Cechą charakterystyczną autonomicznych systemów fotowoltaicznych jest to, że nie są one podłączone z siecią energetyczną, lecz produkują energię na potrzeby z góry zdefiniowanych odbiorników (np. urządzeń zainstalowanych w domku letniskowym, systemu alarmowego działającego na obiekcie w czasie jego budowy, czy elementów wyposażenia campera).

Systemy Autonomiczne – Specyfika

W związku z taką specyfiką działania systemów autonomicznych muszą być one wyposażone w baterię akumulatorów, która będzie swego rodzaju buforem zabezpieczającym pomiędzy odbiornikami energii takimi jak żarówki, laptopy czy telewizory, a generatorami prądu – tj. panelami fotowoltaicznymi.

W celu wydajnej pracy takie układy muszą dodatkowo zostać wyposażone w regulator ładowania, którego zadaniem jest doładowywanie baterii akumulatorów wówczas gdy panel PV produkuje więcej energii niż w danej chwili jest zużywana przez odbiorniki.

Idealny system autonomiczny powinien być ściśle dopasowany do określonej chwilowej produkcji energii oraz chwilowego obciążenia (łącznej mocy odbiorników w danej chwili), tak aby cała wyprodukowana przez generator energia była równomiernie zużywana – odpowiednio więcej w ciągu dnia i w okresie wysokiego nasłonecznienia oraz odpowiednio mniej w nocy i okresie niskiego nasłonecznienia.

Falowniki w Systemach Autonomicznych

Wyposażając system autonomiczny dodatkowo w falownik (lub budując system w oparciu o falownik hybrydowy np. Skymax) możemy zasilić większość typowych odbiorników, które do swojej pracy wymagają napięcia przemiennego 230V / 50Hz.

Systemy Autonomiczne (Off-Grid) vs. On-Grid