Budownictwo zrównoważone to szeroki i bardzo pojemny temat, obejmujący trzy podstawowe segmenty – środowiskowy, ekonomiczny oraz społeczny. Budownictwo zrównoważone to połączenie odpowiedniego projektowania i budowania, ze szczególnym poszanowaniem otaczającej przyrody poprzez wykorzystanie materiałów i technologii przyjaznych środowisku. Głównym założeniem jest zmniejszenie zużycia energii oraz oszczędne gospodarowanie dostępnymi surowcami począwszy od etapu projektowania budynku poprzez realizacje, a skończywszy na wykończeniu.

Dlatego też obecnie, przy kurczących się zasobach surowców energetycznych oraz rosnących cenach paliw i energii, to już nie tylko modny trend na rynku, ale rzeczywista potrzeba, która została usankcjonowana prawnie przez Unię Europejską. Budownictwo zrównoważone jest zatem wynikiem połączenia wielu rozwiązań i technologii, które przekładają się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotna i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Mówiąc o domu energooszczędnym, jego realizacja rozpoczyna się już od odpowiedniego planowania i wykonania projektu. Kluczowe znaczenie ma ograniczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, w tym ściany i okna. Bryła budynku powinna być dość prosta i zwarta, bez zbędnych lukarn czy wykuszy, zmniejszając powierzchnię ścian zewnętrznych, a tym samym ilość traconego przez nie ciepła. Prawidłowo dobrane i rozmieszczone okna nie tylko ograniczą straty ciepła przez przenikanie, ale w bezchmurne dni, wpadające przez promienie słoneczne ogrzeją wnętrze budynku.

Odpowiednie usytuowanie budynku na działce oraz odpowiednia aranżacja zieleni wokół domu, pozwala znacznie ograniczyć straty ciepła zimą, zaś latem skutecznie chronić przed znacznym wzrostem temperatury.

Z jakich materiałów zbudowany jest dom energooszczędny?

Materiały wykorzystane w budownictwie zrównoważonym powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, i pochodzić od renomowanych producentów. Domy energooszczędne najczęściej powstają jako konstrukcje dwuwarstwowe, trójwarstwowe lub szkieletowe. Najlepszym materiałem do ich budowy jest beton komórkowy lub ciepła ceramika. Najgorsze właściwości termoizolacyjne posiadają cegły ceramiczne i silikatowe, które są najczęściej stosowane. Bardzo ważnym aspektem jest również odpowiednia izolacja cieplna. Warstwa izolacji ścian oraz podłóg powinna mieć grubość min.20 cm. Z racji, iż najwięcej ciepła ucieka przez dach, w tym miejscu izolacja cieplna powinna być znacznie większa. Nawet 35-45 cm. Izolację ścian stanowi styropian, zaś dachów wełna mineralna lub jej odpowiednik.

Zastosowana stolarka okienna powinna mieć współczynnik przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/(m²K). Uzyskanie takich parametrów izolacyjności termicznej dla całego okna możliwe jest tylko przy odpowiednim doborze profili okiennych i zastosowaniu zespolonych szyb, wypełnionych gazem szlachetnym: kryptonem lub ksenonem.

Zastosowane technologie

Najwięcej ciepła tracone jest przez niewłaściwą wentylację. Zastosowanie wentylacji wymuszonej z rekuperatorem ciepła pozwala uniknąć strat ciepła. W tradycyjnym budownictwie największe straty ciepła wynikają z wentylacji. Z tego względu w budownictwie energooszczędnym stosuje się rekuperator. Jest to urządzenie, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego wentylacją, na zewnątrz danego budynku. Proces rekuperacji jest w stanie ograniczyć straty ciepła, wywoływane wentylacją domu. Proces ten umożliwia znaczne obniżenie zużycia energii (nawet do 80%), niezbędnej do ogrzania nawiewanego powietrza.

Ciepłą wodę w domu energooszczędnym zapewniają kolektory słoneczne. Wykorzystując energię słoneczną są w stanie ogrzać wodę zużywaną przez przeciętną rodzinę. Kolektory montowane są w przechyle 25-45 stopni, w kierunku południowym. Ciepło zgromadzone w kolektorach słonecznych, może zostać częściowo przekazane do systemu ogrzewania centralnego. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów jego użytkowania.

Do ogrzewania całego budynku i wody może służyć pompa ciepła. To urządzenie, które pobiera ciepło z otoczenia (między innymi wody, gruntu, czy powietrza), a następnie skumulowaną w ten sposób energię wykorzystuje w systemie centralnego ogrzewania.

W domu energooszczędnym można zastosować bardziej zaawansowane technologie w postaci systemu regulacji pogodowej. System pozwala dopasować temperaturę wewnątrz budynku do warunków zewnętrznych, co obniża koszty ogrzewania.

Ważną kwestią, która musi zostać rozwiązana jest odprowadzanie ścieków. Najczęściej stosuje się albo centralne podłączenie do kanalizacji albo zainstalowanie szamba. Te rozwiązania pociągają za sobą znaczne koszty. Szczególnie, w przypadku szamba. Mają one określone pojemności, co wiąże się z koniecznością częstego opróżniania, a to powoduje wysokie koszty eksploatacji. Lepszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest znacznie tańsza w użytkowaniu, sprzyja środowisku i jest prosta w obsłudze. Takie oczyszczalnie stosuje się w domach energooszczędnych

Domu powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt elektroniczny, sprzyjający środowisku oraz w oświetlenie LED-owe, które pobiera minimalne ilości energii i będzie służyć przez wiele lat. Decydując się na zakup urządzeń AGD i RTV, wybiera się te, o najwyższej klasie energooszczędności. Takie działania sprzyjają nie tylko środowisku, ale również naszym portfelom.

Co zyskujesz?

  • Korzyści dla Twojego portfela w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji domu,
  • Korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do Twojego najbliższego otoczenia,
  • Korzyści dla Ciebie i Twojej rodziny – wysoki komfort mieszkania w domu energooszczędnym, pozytywny wpływ na zdrowie.