Dostajemy bardzo dużą liczbę pytań: Czy inwerter off-grid pobiera prąd z sieci energetycznej? Podczas gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają wyprodukować wystarczającej ilości energii elektrycznej do zasilania urządzeń podłączony do inwertera. Wówczas hybrydowe inwertery fotowoltaiczne mogą pobrać brakującą wartość energii z sieci bądź agregatu prądotwórczego. Tak, aby zapewnić ciągłość zasilania.
Oglądnij nasz test i zobacz jak wygląda to na przykładzie.