Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają niezwykle ważną rolę we współczesnym budownictwie również domów rodzinnych. Innowacyjne pompy ciepła, popularne obecnie panele fotowoltaiczne i solary – wśród wielu korzyści płynących z tego typu rozwiązań najczęściej wymieniamy jednak ochronę środowiska oraz niezależność względem dostawców energii. Ze względu na rozmaite zalety ekologicznych konstrukcji, stworzono kilka projektów na rok 2018 z myślą o dotacjach na odnawialne źródła energii. Z których z nich warto skorzystać?

SŁONECZNIK 2018-2019

Program priorytetowy będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Wnioski mogą składać osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające prawo do posiadania budynku/lokalu.

Najwięcej zyskać mogą właściciele budynków już istniejących. Zakres dofinansowania obejmuje w tym przypadku: docieplenie przegród, wymianę źródła ciepła, a także okien i drzwi, jak również montaż kolektorów słonecznych, mikroinstalacji oraz wentylacji z rekuperacją. Zaś w lokalach już istniejących będzie możliwość wymiany źródła ciepła.

Choć termin pierwszego naboru (1.02.-30.04.) już minął, można przygotowywać już wnioski na drugi nabór, który będzie trwał od 3 września do 30 listopada tego roku.

Pożyczka z dofinansowania podlega umorzeniu. Jego minimalny poziom wynosi 5%, a maksymalny – 15%. Wszystko zależy od rodzaju i zakresu działań.

Wnioski zostaną rozpatrzone według kolejności zgłoszeń lub wyczerpania budżetu (14 milionów złotych).

ELEKTROMOBILNOŚĆ 2018

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki. Wnioski można składać niemal przez cały rok: od 2 stycznia do 30 listopada 2018 r.

Otrzymane fundusze będzie można przeznaczyć na:

  • zakup pojazdu samochodowego, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Nie może być on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych, która tym samym nie będzie ogólnodostępnym punktem ładowania.

Warto nadmienić, że pojazdy i urządzenia zakupione z funduszy dofinansowania muszą być fabrycznie nowe.

EKODOM2018

Do projektu zaprasza się osoby fizyczne, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w całości na własne potrzeby mieszkaniowe. Wnioski również mogą składać osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, który wykorzystuje się w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Zakres dofinansowania obejmuje zarówno budynki istniejące, budynki mieszkalne nowobudowane, jak i istniejące lokale mieszkalne. W budynkach już istniejących możliwe będzie: docieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej – jej moc nie może jednak przekraczać 10 kW. W budynkach mieszkalnych nowobudowanych będzie można zainstalować pompy ciepła, jednak tylko wtedy, jeśli zamontuje się również mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 10 kW. Natomiast w lokalach mieszkalnych istniejących zaoferowano wymianę źródła ciepła.

Formą dofinansowania jest pożyczka z możliwością częściowego umorzenia. Wnioski można składać od 1 marca do 31 maja 2018 r.