Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo energetyczne z 11 września 2013 r. osoba fizyczna (Prosument) może podłączyć swoją instalację odnawialnych źródeł energii (do 40 kW) do sieci operatora dystrybucyjnego (OSD) i sprzedawać nadwyżki produkowanego prądu, bez potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji, wnoszenia dodatkowych opłat oraz uzyskania warunków przyłączeniowych.

Nowe prawo energetyczne jest swego rodzaju rewolucją w naszym polskim ustawodawstwie ponieważ jest to pewien krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju, a także realnego uwolnienia cen energii, a tym samym zlikwidowanie panowania tzw. molochów energetycznych, dyktujących ceny za energię.

Jak wytwarzać prąd na własne potrzeby?

Obecne przepisy ustawodawcze umożliwiają podłączenie mikroinstalacji OZE (o mocy do 40 kW) np. paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby gospodarstwa domowego, mieszkaniowego lub firmy. Jest to wyjątkowa okazja dla np. właścicieli domków jednorodzinnych, małych i średnich firm lub wspólnot mieszkaniowych, aby zaoszczędzić na kosztach energii lub otrzymać częściowy zwrot z ponoszonych miesięcznych rachunków za prąd. Wystarczy 30 m2 własnego dachu lub działki, zakup paneli fotowoltaicznych i przyłączenie do odbiorcy, czyli lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej prądu.

Zgodnie z przepisami, prąd można wykorzystywać na własne potrzeby, a nadwyżki energii elektrycznej odsprzedawać oficjalnie OSD z naszego mikro źródła po cenie 80 % ceny prądu z ubiegłego roku (obecnie 18 gr za KWh).

Jak założyć mikroinstalację?

Na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego mała instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 2-3 KW to koszt ok. 15-20 tyś zł. Instalację można zainstalować na dachu lub umieścić na własnej działce. Co do warunków przyłączeniowych, należy zgłosić wniosek o podłączenie do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. Zakłady energetyczne w ciągu 2-3 tygodni realizują procedurę i możemy sprzedawać prąd.

Współfinansowanie montażu i zakupu instalacji PV

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia właśnie program Prosument, który umożliwia uzyskanie kredytu, pożyczki lub dotacji dla osób fizycznych chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Co równie istotne, ta oferta dotyczy nie tylko posiadaczy domów i działek ale także innych podmiotów: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i samorządów. Te również mogą z pomocą państwa inwestować w niezależność energetyczną, ekologię i uzyskać mniejsze koszty utrzymania dla swoich mieszkańców. Nawet na blokowych balkonach już coraz częściej zauważamy panele solarne ustawione w kierunku słońca.