Kalkulator instalacji Off Grid

Kalkulator służący do obliczenia przybliżonej mocy instalacji fotowoltaicznej, potrzebnej do zasilania urządzeń elektrycznych.

Zadaniem kalkulatora instalacji fotowoltaicznej off grid jest szacunkowy dobór mocy zestawu do potrzeb użytkownika. Do obliczeń przyjęto nominalne optymalne warunki pracy (NOCT). Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000 kWh/m2. Przyjęliśmy także średnią roczną wartość nasłonecznienie 1600h, co stanowi 30%- 40% długości dnia w porze letniej. W innych porach roku nasłonecznienie może się znacząco różnić.

Należy jednak pamiętać, że wydajność instalacji fotowoltaicznej zależna jest od: kąta nachylanie paneli, miejsca montażu, kierunku montażu, pory roku, sprawności paneli i innych. Poniższy kalkulator przedstawia tylko przybliżoną moc instalacji fotowoltaicznej mierzonej w warunkach optymalnego nasłonecznienia.
Urządzenia Moc [W] Średni czas użycia w ciągu dnia (h) Ilość

0.00 kW