Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne z promieniowania słonecznego może być wykorzystana na własne potrzeby użytkownika. System taki nie jest skomplikowany, a jego typ będzie zależał od charakterystyki korzystania z prądu w przedmiotowym budynku.

Prąd zużywany na bieżąco

W przypadku gdy w budynku istnieje ciągłe zapotrzebowanie na energię elektryczną przewyższające moc produkcyjną planowanego systemu fotowoltaicznego, możemy zastosować standardowy inwerter oraz zrezygnować z magazynowania prądu w akumulatorach. Cała wyprodukowana energia może być wykorzystywana na bieżąco w obiekcie, na którym zainstalowane są panele fotowoltaiczne.

Instalacja z akumulatorem

Chcąc korzystać z prądu własnej produkcji w domu, najczęściej musimy się liczyć z koniecznością magazynowania energii w akumulatorach. Wynika to z tego, że zazwyczaj od poniedziałku do piątku, w ciągu dnia, gdy słońca jest najwięcej zapotrzebowanie na prąd w domu jest najmniejsze. Domownicy są w pracy lub w szkole. Natomiast zużycie energii elektrycznej jest zdecydowanie większe rano oraz po południu i wieczorem. Wtedy z kolei słońca jest dużo mniej.

Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie inteligentnego urządzenia sterującego dystrybucją prądu z paneli i z sieci na odbiorniki w domu (oświetlenie, lodówka, pralka, telewizor, itp.) oraz na akumulatory. Sterowniki tego typu pozyskują w ciągu dnia energię elektryczną z paneli PV i w pierwszej kolejności przekazują ją do ładowania akumulatorów oraz do pokrycia bieżącego zapotrzebowania na prąd w domu. Wieczorem gdy ilość energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne jest znacznie niższa do zasilenia odbiorniku wykorzystywana jest energia zgromadzona w akumulatorach, a po jej wyczerpaniu sterownik przełącza się na pobieranie energii z sieci.

Instalacja niezależna

Małe, przenośne elektrownie fotowoltaiczne są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie mamy dostępu do zasilania z sieci energetycznej. Umożliwiają one korzystania z różnych urządzeń elektrycznych zawsze i w każdych warunkach. Najczęściej są to poste systemy do samodzielnego montażu, składające się z: modułów fotowoltaicznych wraz z podstawą i okablowaniem oraz skrzynki technicznej zawierającej akumulator, regulator ładowania oraz automatykę. Standardowo są one również wyposażone w gniazdo 230V, gniazdo samochodowe 12V oraz wyświetlacz do obsługi i sterowania.

Najczęstsze zastosowania instalacji tego typu:

  • pola kempingowe,
  • samochody typu kamper,
  • awaryjne zasilanie w domu lub firmie,
  • domki w górach, domki letniskowe, ogródki działkowe,
  • oświetlenie zewnętrzne,
  • zasilanie kotłowni, kominka z płaszczem wodnym, instalacji kolektorów słonecznych,
  • … i wiele innych.