CERES (Europejskie Centrum Recyklingu Energii Słonecznej) świętuje zebranie już 500 ton „zużytych” baterii słonecznych pomiędzy pierwszym stycznia, a pierwszym kwietnia roku 2012. System odbioru CERES składa się z grona specjalistów od zarządzania opadami elektronicznymi posiadających niezbędne zezwolenia potrzebne do obsługi punktów odbioru zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami. CERES współpracuje z lokalnymi podmiotami w każdym kraju, bazując na ich bazie operacyjnej i sprawdzonej wiedzy. Pozwala to na zbudowanie systemu Ceres na istniejącej infrastrukturze i maksymalizację stosunku cena / jakość, aby jak najlepiej służyć członkom należącym do stowarzyszenia.

Rozwój CERES

Nicolas Defrenne – dyrektor zarządzający CERES – oświadczył, że „przez ostatni miesiąc, dołączyło do nas dziesięciu nowych członków co potwierdza, że CERES przynosi pozytywne korzyści. Rzeczywiście, wsparcie ze strony przemysłu fotowoltaicznego jest dla nas najważniejsze, ponieważ chcemy aby nasz model darmowego odbioru zużytych baterii słonecznych stał się powszechny i zachował konkurencyjność producentów paneli fotowoltaicznych”.

Zgodność z dyrektywą WEEE

CERES pracuje obecnie nad zachowaniem zgodności ich systemu ze wszystkimi wymaganiami nowej dyrektywy WEEE, która obecnie obejmuje również baterie słoneczne. CERES zarządza całym procesem deklaracji odpadów, gromadzenia, monitorowania i recyklingu bez żadnych dodatkowych kosztów.

Recykling paneli PV – Film

Kategoria: