Jakie znaczenie dla wydajności instalacji fotowoltaicznej ma orientacja względem stron świata oraz kąt nachylenia paneli?

Brak Zacienienia

Należy wiedzieć, że warto odpowiednio dobrać lokalizację budynku, jeśli budowa domu jest dopiero w fazie projektowej, a jego niezbędną częścią będzie instalacja fotowoltaiczna. Taki budynek nie może być zacieniony przez pobliską wysoką zabudowę lub drzewa.

Orientacja Budynku

Połać dachowa, na której zostanie zamontowana instalacja, powinna być zorientowana na stronę południową. Co dzięki temu zyskamy? Będzie ona „po prostu” najlepiej nasłoneczniona. Ale czy są jakieś wyjątki od tej żelaznej reguły? Warto wiedzieć, że dopuszcza się także zainstalowanie paneli w kierunku zachodnim lub wschodnim, ale wtedy uzysk energii będzie niższy, co należy uwzględnić, dobierając moc instalacji pod zapotrzebowanie.

Kąt Nachylenia Dachu

Niebagatelne znaczenie dla efektywnej produkcji energii z fotowoltaiki ma także kąt nachylenia dachu, na którym będzie zamontowana instalacja. Najbardziej odpowiedni mieści się w przedziale 20-30 stopni. W przypadku instalacji gruntowej lub dachu płaskiego trzeba więc zastosować odpowiednią konstrukcję wsporczą. Należy wiedzieć, że kąt nachylenia ma wpływ nie tylko na produkcję energii, ale również na samooczyszczanie się modułów fotowoltaicznych, na przykład zalegający na niej w porze zimowej śnieg samoistnie będzie się obsuwał.

Trasa Kablowa

Ponadto musimy pamiętać o tym, iż podczas budowy domy warto także zaplanować trasę kablową, adekwatnie do miejsca montażu paneli fotowoltaicznych. I to właśnie już na tym etapie warto umieścić dodatkowe przepusty kablowe, którymi później będzie można przeprowadzić przewody bez konieczności ingerencji w nowo wykończony dom. Istotne jest też ulokowanie głównej rozdzielni, miejsca w niej do wpięcia instalacji oraz lokalizacji docelowej montażu inwertera oraz zabezpieczeń.