W artykule zaprezentujemy możliwość wykorzystania zestawów fotowoltaicznych składających się z paneli PV oraz przetwornic napięcia do ogrzewania wody użytkowej w bojlerach elektrycznych.

Niebywałą zaletą prezentowanych zestawów jest ich prostota – zestawy działają off-grid tj. bez konieczności podłączania do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej. System wymaga jednie podłączenie odpowiedniej ilości paneli fotowoltaicznych, przetwornicy napięcia oraz odbiornika energii np. bojlera elektrycznego.

W ofercie producentów dostępne są zestawy fotowoltaiczne do grzania wody o mocy od 1100W (4 panele PV) do 2700W (9 paneli PV o mocy 280W lub 310W każdy).

Skład zestawów

W skład każdego dostępnego zestawu wchodzi:

  • Panele mono / polikrystaliczne,
  • Przetwornica solarna ECO Solar Boost MPPT,
  • Komplet przewodów 25m ze złączami,
  • Instrukcja instalacji,

Prąd stały wytwarzany w panelach zostaje zamieniony w przetwornicy napięcia na prąd przemienny, który może być wykorzystany do zasilenia urządzenia grzewczego.

Przetwornice napięcia

Charakterystyczną cechą dostępnych w zestawach przetwornic jest posiadanie przez nie dwóch wyjść, które pozwalają na podłączenie dwóch urządzeń grzewczych, z których jedno podłączone do wyjścia nr „1” przetwornicy (wyj. priorytetowe) będzie nagrzewane jako pierwsze, a drugie dopiero wówczas gdy termostat pierwszego przerwie pobór energii z przetwornicy.

Przetwornice posiadają ponadto zaimplementowaną funkcję MPPT pozwalającą ustawić tak punkt pracy, aby zmaksymalizować pobór energii z paneli.