CERES (Europejskie Centrum Recyklingu Energii Słonecznej) świętuje zebranie już 500 ton „zużytych” baterii słonecznych pomiędzy pierwszym stycznia, a pierwszym kwietnia […]