Sytuacja smogowa w Polsce jest dalece gorsza niż w innych krajach europejskich. Niestety jesteśmy na czele państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Głównymi jego źródłami są spaliny samochodowe oraz urządzenia grzewcze, w których spala się węgiel, a często również będące źródłem toksycznych substancji śmieci.

Polska jest daleko w tyle za innymi krajami europejskimi zarówno w kwestii prawodawstwa na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza, jak i społecznej świadomości zagrożenia. Warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom, które zastosowano w całej Europie i czerpać z nich przykład.

1. Włochy.

W największych włoskich miasta już 10 lat temu zakazano wjazdu do centrum pojazdom, które nie spełniają surowych norm emisji spalin. Rozwiązanie to sprawdziło się, chociażby w Mediolanie. Dodatkowo wjazd do miasta autem zawsze jest płatny, mimo iż samochody muszą spełniać wyśrubowane normy. Zwolnione z opłat są wyłącznie auta elektryczne, motocykle oraz hybrydy.

2. Szwecja.

Skandynawowie przykładają bardzo dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Już w 1996 roku zabroniono wjazdu do Sztokholmu pojazdom ciężarowym, co spowodowało zmniejszenie emisji toksycznego tlenku azotu o 20%, a zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu została zredukowana aż o 50%.

3. Niemcy.

Już do ponad 50 dużych niemieckich miast mogą wjechać wyłącznie samochody mające specjalną zieloną plakietkę, która oznacza, że spełniają one surowe normy emisji spalin. To rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne. Przykładowo w Monachium liczba dni, w których zawartość pyłów zawieszonych w powietrzu przekracza normę, spadła ze 100 do zaledwie 24.

4. Czechy.

Nasi południowi sąsiedzi prowadzą zakrojoną na bardzo szeroką skalę akcję dotowanej przez rząd wymiany pieców węglowych. Świadomość społeczna jest wyższa, a co za tym idzie osób, które korzystają z takiej możliwości, jest o wiele więcej niż w Polsce. Ponadto do centrum Pragi mogą wjeżdżać tylko samochody spełniające wysokie normy dotyczące emisji spalin.

5. Francja.

Tutaj działania mające na celu ochronę czystości środowiska naturalnego prowadzone są skutecznie od dziesięcioleci. Już w latach 50. XX wieku powstały bardzo surowe normy emisji zanieczyszczeń dla przemysłu. Natomiast w latach 60. zakazano używania węgla do ogrzewania domów. Obecnie auta starsze niż 10-letnie nie mogą w ogóle wjeżdżać do centrum Paryża. Ponadto, w dni, kiedy stężenie pyłu PM10 przekracza 80 mikrogramów na metr sześcienny, dopuszczalna prędkość samochodów zmniejszana jest o 20 km/h. Obowiązuje również tak zwany ruch naprzemienny, co w praktyce oznacza, że w jedne dni po mieście mogą jeździć wyłącznie auta z parzystą rejestracją, a w inne z nieparzystą.

6. Irlandia.

Ta zielona wyspa to jeden z najczystszych krajów europejskich. Kraj jest dowodem na to, że spektakularne efekty można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie. Jeszcze w latach 80. XX wieku niemalże 100% budynków w Dublinie opalano drewnem i węglem. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy rząd rozpoczął akcję dopłat do pieców, poczyniono inwestycje termomodernizacyjne i zainwestowano w zieloną energię (energetyka wiatrowa). Wprowadzono także całkowity zakaz sprzedaży węgla.

7. Wielka Brytania.

Zmiany rozpoczęto tutaj od wyprowadzenia elektrowni poza miasta. Następnie podniesiono kominy w taki sposób, aby zanieczyszczenia unosiły się wysoko i opadały w znacznej odległości od miejsca gdzie powstały. Już w latach 90. XX wieku całkowicie zakazano palenia węglem. Wjazd autem do Londynu jest płatny, a z wysokich opłat zwolnieni są wyłącznie właściciele samochodów elektrycznych, hybryd oraz tych spełniających bardzo surową normę emisji spalin Euro 5.

Podsumowanie

Wszystkie te kraje znacznie zmniejszyły emisję zanieczyszczeń i tym samym poprawiły jakość powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie mieszkańców. Osiągnięto to dzięki takim rozwiązaniom jak: zakaz spalania węgla, zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń dla przemysłu, wyprowadzenie zakładów przemysłowych daleko poza miasta, obowiązkowe filtry spalin w samochodach oraz zakaz wjazdu do centrum miast aut niespełniających surowych norm emisji spalin. Smog zagraża zdrowiu, najwyższa pora zacząć działać również w Polsce. To, co wszyscy możemy zrobić już teraz, to termomodernizacja budynków, w których mieszkamy, zmiana źródła ogrzewania na ekologiczne i szeroko zakrojone działania edukacyjne w kwestiach ochrony środowiska naturalnego.

Kategoria: