Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania) ujawnił informację o pracach nad nowymi, hybrydowymi ogniwami fotowoltaicznymi. Są to półprzewodniki organiczne połączone z krzemem krystalicznym. Przełom polega na absorbowaniu przez ogniwo zarówno światła niebieskiego jak i czerwonego.

Standardowe Ogniwa Fotowoltaiczne

Standardowe ogniwa krzemowe tracą większość światła niebieskiego jako ciepło. Badania prowadzone są przez prof. Neila Greenhama i Sir Richarda Frienda. Wyniki opublikowano w styczniu 2012 roku w periodyku „Nano Letters”. Sprawność prototypowego ogniwa hybrydowego była niska (w granicach 1%) obecnie jednak ulega nieustannie zwiększeniu. W teorii możliwe jest przekroczenie granicy sprawności ogniw krzemowych (ich maksymalna sprawność teoretyczna to 34%), ze względu na znaczne ograniczenie rodzaju światła przetwarzanego przez ogniwo.

Nowe Ogniwa PV

Nowe ogniwa mogą w teorii osiągnąć sprawność znacznie wyższą, w granicach 44%. Ogniwa hybrydowe zadrukowywane są dopiero po pokryciu ich cienką warstwą rozpuszczonego półprzewodnika. Materiał organiczny (pentacen) łączy się z nieorganiczną strukturą krzemu, co pozwala na zastosowanie go w przyszłości do innych rodzajów ogniw. Pentacen jest substancją na bazie węgla, nie ma więc obaw iż jego syntetyzowanie w przyszłości będzie się wiązać z ogromnymi kosztami. Obecnie jest nadal drogi, jednak po wejściu ogniw do masowej produkcji ceny zapewne znacznie spadną w dość krótkim czasie.

Badania Nad Panelami Hybrydowymi

Obecne badania potrwają jeszcze 3 do 5 lat zanim pojawią się pierwsze komercyjne baterie słoneczne zbudowane na bazie technologii hybrydowej, jednak potencjał drzemiący w nowych rodzajach ogniw jest bardzo duży i budzi spore nadzieje branży fotowoltaicznej.

Kategoria: